Facebook chat

Học Đàn Violin

Khoá học violin sẽ giới thiệu sơ lược về thế giới violin. Bạn sẽ được hướng dẫn tư thế đúng, cách cầm bow chính xác, những kỹ thuận căn bản và cách đọc một bản nhạc. Những kiến thức này sẽ giúp bạn tự tin để bắt đầu chơi những đoạn nhạc nhỏ nổi tiếng và sau đó là những bản nhạc cần kĩ thuật điêu luyện hơn.
Course Duration
-Step level: 3 months
-Grade level: 6 months
Duration
-Lesson: once per week
-Lesson duration: 60 minutes
Examinations
You can take music exams under world wide music examinvation board, London College of Music Examination (LCM).
Examinations are conducted every year, and you can regirster through Viet Thuong Music School.

Phản hồi của bạn