Facebook chat

Khóa Học Ukulele

Trong những năm gần đây, Ukulele đang nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên thế giới. Trong khoá học, bạn sẽ được làm quen với nhạc cụ bốn dây, xuất phát từ Hawai. Bạn sẽ được học các cấu trúc hợp âm, kỹ thuật, kỹ năng đọc bản nhạc để có thể bắt đầu chơi những bản folk hay pop đơn giản. Sau đó bạn sẽ có thể vừa đệm vừa hát bài bạn yêu thích hoặc có thể cùng biểu diễn trong một nhóm.

Thời gian khoá học:

-Khoa học căn bản: 3 tháng
Thời gian học:
-Lớp học : 1 lần 1 tuần
-Buổi học: 60 phút

Phản hồi của bạn