Facebook chat
N Guitar Acoustic Fender CC-60S 0961708021

Đàn Guitar Acoustic Fender CC-60S

Thân Đàn Guitar Acoustic Fender CC-60S
  • Lưng đàn – Mahogany
  • Hông đàn – Mahogany
  • Mặt Trước – solid spruce
  • Lớp phủ đàn – Gloss
  • Dáng thùng dàn – Cutway Dreadnought
  • Bracing – Quartersawn Scalloped “X”
  • Đường viền – Multiple
  • Rosette – Rosewood with Aged White Outline