Facebook chat
Đàn Guitar Acoustic Fender CC-60SCE Left Hand

Đàn Guitar Acoustic Fender CC-60SCE left hand

Thân Đàn Guitar Acoustic Fender CC-60SCE left hand
  • Lưng đàn – Mahogany
  • Hông đàn – Mahogany
  • Mặt Trước – solid spruce
  • Lớp phủ đàn – Gloss
  • Dáng thùng dàn – Concert Cutaway
  • Bracing – Quartersawn Scalloped “X”
  • Đường viền – Multiple
  • Rosette – CD Series Pearloid