Facebook chat
Đàn Guitar Acoustic Fender CD-140SCE Mahogany 0962705221

Đàn Guitar Acoustic Fender CD-140SCE Mahogany 0962705221

Body của Đàn Guitar Acoustic Fender CD-140SCE Mahogany 0962705221
 • Mặt sau của Đàn Guitar Acoustic Fender CD-140SCE Mahogany 0962705221
  • Laminated Mahogany
 • Hông của Đàn Guitar Acoustic Fender CD-140SCE Mahogany 0962705221
  • Laminated Mahogany
 • Mặt Trước
  Solid Mahogany
 • Lớp phủ
  Gloss
 • Dáng đàn guitar
  Dreadnought Cutaway
 • Body Binding
  Multiple
 • Bracing
  Quartersawn Scalloped “X”
 • Rosette
  CD Series Pearloid
Cần Đàn Guitar Acoustic Fender CD-140SCE Mahogany 0962705221
 • Chất liệu cần đàn
  Mahogany
 • Neck Binding
  1-Ply Black
 • Lớp phủ cần đàn
  Gloss
 • Neck Shape
  Fender® ‘Easy-to-Play’ shape with rolled fretboard edges
 • Độ dài cần đàn
  25.3″ (643 mm)
 • Chất liệu phím đàn
  Rosewood
 • Fingerboard Radius
  12″ (305 mm)
 • Số phím đàn
  20
 • Fret Size
  Vintage
 • Nut Material
  Graph Tech® NuBone™
 • Nut Width
  1.69″ (43 mm)
 • Position Inlays
  3mm Pearloid Dot
 • Truss Rod
  Dual-Action